Conveyor roller K2 plastic blue Ø=50mm RL=500mm EL=507mm AL=527mm spring axle

Material: Plastic conveyor roller, axle made of steel.

K1: Bearings made of thermoplastic material with a row of steel balls.
K2: Bearings made of thermoplastic material with two rows of steel balls for very smooth running. e.g. gravity operation.
K3: Conveyor roller made of thermoplastic material with steel bearings and labyrinth seal for heavy duty and powered
applications.

*The load capacity is understood to be the surface load for installation in non-driven roller conveyors.

služby: online CAD katalog další informace

Dodávané 3D modely, obrázky a technické výkresy jsou vyrobeny s velikou péčí. Přesto je vyloučena odpovědnost za přesnost a správnost těchto údajů.

součást skupin produktů:

číslo výrobku verze Ø válečku
[mm]
tloušťka stěny trubky
[mm]
délka válečku RL
[mm]
instalační délka EL
[mm]
délka osy AL
[mm]
pružinová osa Ø
[mm]
zatížitelnost*
[kg]
hmotnost
[kg]
65652505 CAD K2 50 2,8 500 507 527 10 20 0,66